So sánh sản phẩm
chọn tối đa 4 sản phẩm

Tel: +84.238.3521.146 – Hotline: +84.9345.37773

Tin tức


  • Ứng dụng Tinh Bột Sắn

    Ứng dụng Tinh Bột Sắn

      Ở Việt Nam, sắn là cây lương thực quan trọng đứng hàng thứ ba sau lúa và ngô.Cây sắn hiện nay đã chuyển đổi vai trò từ cây lương, thực thực phẩm thành cây công nghiệp hàng hóa có lợi thế cạnh tranh cao. Sản xuất sắn là nguồn thu nhập quan trọng của các hộ nông dân nghèo do sắn dễ trồng, ít kén đất, ít vốn đầu tư, phù hợp sinh thái và điều kiện kinh tế nông hộ.

Sản phẩm

My Cart (0)
CHAT FACEBOOK